صنعت

دستی بر روی آتش صنعت

تخصص

تخصص در صنایع پلاستیک و قالب سازی

قیمت

بهرین قیمت های موجود در بازار

کیفیت

بهترین کیفیت با اسفاده از بهترین متریال

روند تولید

طراحی

در کارخانه محصولات اول طراحی شده و سپس به مرحله بعد یعنی قالب سازی میروند.

قالب سازی

بعد از طراحی, محصول به جذاب ترین بخش کار یعنی قالب سازی میرود.

تولید

بعد از سپری کردن طراحی و قالب سازی محصول به مرحله آخر یعنی تولید میرسد.

مشتریان ما

شرکت آذرتاش مفتخر همکاری با شرکت هایی مانند:

شرکت بزرگ میهن

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

شرکت بزرگ فرمند

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

شرکت بزرگ کاله

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

شرکت بزرگ شیرین عسل

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

شرکت بزرگ دومینو

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

شرکت رساسروش

شما میتوانید نمونه کار ها را در بخش محصولات بازدید بفرمائید.

ارتباط با ما!
تماس با ما